Caracteristici

 • modelare 2D sau 3D a punților termice prin intermediul unei interfețe grafice unice ()
  Colormap image created with AnTherm to visualize the distribution of heat flow flux at one space surrounded by 8 interior spaces at the edge of the building (10-space case) [the exemplary coloured image show the heat flux distribution; regions shown in red emphasize high heat stream densities]
 • Modelele 2D pot fi convertite ușor în modele 3D. Este posibilă modelarea imediată în 3D.
 • Simulare a fluxului termic 3D și 2D în regim staționar (steady state) și tranzient (armonic, periodic) ()
 • Modelarea cazurilor cu spații multiple și surse de căldură volumetrice (intrări de căldură sau pierderi)
 • calcule conforme cu standardele în vigoare, detaliate și rapide (validate conform cu EN ISO 10211 și EN ISO 10077) – în regim staționar – și tranzient (armonic, periodic) EN ISO 13786
 • Valori ale matricei coeficienților de cuplaj termic (L3D or L2D) și criterii de precizie (Close-Up error)
 • Psi – Coeficientul liniar de transfer Ψ cu rezultate grafică
 • χ (chi) – toate inputurile pentru coeficientul punctual de transfer termic
 • Distribuția temperaturii (2D și/sau 3D)
 • Definirea interactivă, arbitrară a punctelor de interogare și secțiuni prin vederi
 • Punctul de rouă pe suprafețele construcției (umiditate datorată condensului)
 • Θ*i, g*i,j, f*Rsi:  cel mai rece punct al fiecărui spațiu Ti*, coeficientul global de izolare termică g* și
  coeficientul de temperatură fRsi*
 • Vizualizare 3D avansată, secțiuni prin vederi, vederi explodate, transparență etc.
 • Rezultate reprezentate 2D și 3D – concludente, ușor de înțeles
 • Flux de căldură reprezentat interactiv în 3D (flux de căldură și cîmp de vectori pentru fluxul de căldură)
 • Presiunea de saturare a vaporilor în componentele interioare
 • Elemente arbitrare, curbe, înclinate
 • Gradient de temperatură pe suprafață pentru proiecte 2D – Vizualizare