Punți termice

AnTherm analizează distribuția temperaturii în elementele de construcții în care fluxul de căldură se realizează nu doar într-o singură direcție, ci ca un proces bidimensional sau tridimensional. Acest lucru este deosebit de important atunci când se analizează performanța termică a construcției iar așa-numitele punți termice, adică regiuni ale structurii clădirii prin care pierderile locale de căldură sînt crescute, pot duce la atingerea unor temperaturi pe suprafața elementelor mai mici, sub punctul de rouă.

Punțile termice sunt caracterizate printr-un flux de căldură multi-dimensional și, de aceea, nu pot fi descrise prin modele de calcul unidimensionale, care sunt frecvent utilizate în regulamentele și standardele privind eficiența energetică a clădirilor (valoarea U).

Umiditatea de suprafață, cauzată de apariția condensului (de obicei condensul apare în regiuni cum ar fi intersecții pereți-pardoseală, ferestre etc.) precum și apariția și propagarea ciupercilor în medii umede, pot fi prevenite în mod eficient prin utilizarea de calcule multi-dimensionale în faza de proiectare și în elaborarea detaliilor.