Standarde pentru punți termice în Europa și România

With AnTherm generated colored representation to visualize heat stream density distribution within building corner consisting of brick masonry and concrete ceiling [explanatory shown pictures show the distribution of heat stream density; areas shown in red emphasize high heat densities]AnTherm este complet validat în conformitate cu EN ISO 10211:2007. AnTherm s-a calificat ca unealtă “Clasă A” – pentru 2D și 3D, utilizînd metoda precisă în regim staționar. Această validare este obligatorie conform directivei EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) la care au aderat cele mai multe state membre EU, inclusiv România.

Standardele europene “Thermal Bridges in building construction Heat flows and surface temperatures – Part 1: General calculation methods” (EN ISO 10211-1) (avînd ca corespondent în România SR EN ISO 10211-1:1998/AC:2003 – Punţi termice în construcţii. Fluxuri termice şi temperaturi superficiale. Partea 1: Metode generale de calcul) prescriu metodele și performanțele termice ale clădirilor.

Iată o listă de standarde românești ale căror corespondente europene se regăsesc implementate în program:

 • SR EN ISO 6946:1998 – Părţi şi elemente de construcţie. Rezistenţă termică şi transmitanţă termică. Metodă de calcul;
 • SR EN ISO 6946:1998/A1:2004 – Părţi şi elemente de construcţie. Rezistenţă termică şi transmitanţă termică. Metodă de calcul;
 • SR EN ISO 7345:2002 – Izolaţie termică. Mărimi fizice şi definiţii;
 • SR EN ISO 10211-2:2002 – Punţi termice în construcţii. Calculul fluxurilor termice şi temperaturilor superficiale. Partea 2: Punţi termice liniare;
 • SR EN ISO 10077-1:2002 – Performanţa termică a ferestrelor, uşilor şi obloanelor. Calculul transmitanţei termice. Partea 1: Metodă simplificată;
 • SR EN ISO 10077-2:2004 – Performanţa termică a ferestrelor, uşilor şi obloanelor. Calculul transmitanţei termice – Partea 2: Metodă generală;
 • SR EN ISO 10211-1:1998/AC:2003 – Punţi termice în construcţii. Fluxuri termice şi temperaturi superficiale. Partea 1: Metode generale de calcul;
 • SR EN ISO 10211-2:2002 – Punţi termice în construcţii. Calculul fluxurilor termice şi temperaturilor superficiale. Partea 2: Punţi termice liniare;
 • SR EN ISO 10456 – Materiale şi produse pentru construcţii. Proceduri pentru determinarea valorilor termice declarate şi de proiectare;
 • SR EN ISO 13370:2003 – Performanţa termică a clădirilor. Transferul termic prin sol. Metode de calcul;
 • SR EN ISO 13786:2008 – Performanţa termică a elementelor de construcţie. Caracteristici termice dinamice. Metode de calcul;
 • SR EN 13788:2002 – Performanţa higrotermică a componentelor şi elementelor de construcţie. Temperatură superficială interioară pentru evitarea umidităţii superficiale critice şi condensului interior. Metodă de calcul;
 • SR EN 13789: – Performanţa termică a clădirilor. Coeficient de pierderi de căldură prin transfer. Metodă de calcul;
 • SR EN ISO 14683:2004 – Punţi termice în clădiri. Transmitanţă termică liniară. Metode simplificate şi valori aproximate.