Flow

Principalele caracteristici
  1. Dezvoltă medii de simulare a comportamentului pietonilor fie utilizînd geometrie importată din CAD/BIM, fie modelînd-o de la zero utilizînd noile unelte de modelare poligonală implementate în Flow;
  2. Explorarea diferitelor scenarii nu mai este un proces mare consumator de timp. Se poate simula, modifica și analiza mai rapid ca niciodată;
  3. Flosește noi agenți bipezi pentru o simulare cît mai reală.

Related links