Materiale

Materialele sînt definite de către coeficientul de absorbție de la 63Hz la 8000Hz și de coeficientul de împrăștiere dependent de frecvență. O suprafață sau un perete cu două fețe pot fi, de asemenea, definite prin intermediul unui coeficient de transparență sau unui indice de reducere care permite transmiterea între camerele care urmează să fie calculate.

Date de absorbție sînt extrase dintr-o bibliotecă de materiale extinsă. Lista de suprafețe este legată la un model 3D care afișează suprafața selectată. În modelele de camere mai mari, utilizarea de straturi poate facilita atribuirea materialului. Interfață pentru atribuirea de materiale pe suprafețe este ușor de utilizat.

 

 

 

 

 

În scopul de a calcula influența dispersiei în funcție de rugozitatea suprafeței și de difracția muchiilor, în Odeon a fost dezvoltată metoda de dispersie bazată pe reflecție (Reflection Based Scattering). Difracției depinde de aria suprafeței și distanța de la sursă. A se vedea cele două exemple de mai sus; sursă apropiată și sursă la distanță.

 

 

Detectarea automată și modul de calcul al difracției în jurul uneia sau a două margini prezice atenuarea în spatele ecranelor și obstacolelor.

 

Related links