Consteel

Consteel este un program de calcul structural și dimensionare pentru structuri din oțel, compozite și beton armat. Principalul său punct forte îl reprezintă posibilitatea de a realiza o proiectare automată a stabilității structurilor din oțel, bazată pe un model structural 3D complet, cu toate excentricitățile și rigiditățile îmbinărilor. Consteel are integrat un modul de proiectare a îmbinărilor care acoperă cele mai utilizate tipuri de îmbinări.